ÚOCHB

Syntéza radioaktivně značených sloučenin

Skupina Aleše Marka
Core Facility
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkumným skupinám ÚOCHB nabízíme zakázkovou syntézu isotopově značených organických molekul. Dlouhodobě se zabýváme značením molekul radioaktivními isotopy vodíku (3H, tritium), uhlíku (14C) a jódu (125I). Syntetický postup je zvolen a optimalizován s ohledem na konkrétní projekt a požadovanou specifickou aktivitu radioligandu. S využitím moderního vybavení laboratoře lze využít jakéhokoliv syntetického přístupu odvíjejícího se od dostupnosti zdroje radionuklidu [tritium – beznosičový 3H2; uhlík C-14 – např. kyanid; 125I – Na(125I)]. Požadovaný specificky značený radioligand je poskytován se všemi analýzami v řádu dnů-týdnů od zadání syntézy, s důrazem na maximální dosažitelnou radiochemickou čistotu produktu ověřenou pomocí radio-HPLC-LS, radio-TLC, 3H NMR, LC-MS a GC-MS.

•    zakázková syntéza isotopově značených molekul
•    zajišťujeme radiometrické služby vědeckým skupinám ÚOCHB
•    školení pracovníků ústavu z radiační ochrany
•    management radioaktivního odpadu produkovaného na ústavu
•    dohled nad dodržováním legislativy o radiační ochraně
•    evidence zdrojů ionizujícího záření na ÚOCHB
•    zajišťujeme komunikaci ÚOCHB se SÚJB

image
The Elusive Noncanonical Isomers of Ionized 9-Methyladenine and 2′-Deoxyadenosine
The Elusive Noncanonical Isomers of Ionized 9-Methyladenine and 2′-Deoxyadenosine
Journal of Physical Chemistry A 125 (1): 338–348 (2021)
Noncanonical nucleobases and nucleosides represent newly discovered species of relevance for DNA ionization. We report a targeted synthesis of gas-phase 9-methylene(1H)adenine cation radical (2) as a low-energy isomer of ionized 9-methyladenine. Ion 2 showed unique collision-induced dissociation and UV–vis photodissociation action spectra that distinguished it from other cation radical isomers. Ab initio energy calculations with coupled cluster theory extrapolated to the complete basis set limit, CCSD(T)/CBS, identified cation radical 2 as the global energy minimum of the adenine-related C6H7N5 isomers. The action spectrum of 2 was assigned on the basis of vibronic absorption spectra that were calculated with time-dependent density functional theory for multiple vibrational configurations of thermal ions. The major dissociation of 2 proceeded by hydrogen loss that was elucidated by deuterium labeling at the exchangeable N-1 and NH2 positions and C-8 position and by kinetic…
Iodination of CART(61‐102) peptide: Preserved binding and anorexigenic activity in mice
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 64 (2): 61-64 (2021)
Tackling a Curious Case: Generation of Charge-Tagged Guanosine Radicals by Gas-Phase Electron Transfer and Their Characterization by UV–vis Photodissociation Action Spectroscopy and Theory
Journal of the American Society for Mass Spectrometry 32 (3): 772–785 (2021)
Radiolabeled HOCPCA as a highly useful tool in drug discovery and pharmacology
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 64 (2): 77-81 (2021)