ÚOCHB

Syntéza radioaktivně značených sloučenin

Skupina Aleše Marka
Servisní skupina
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkumným skupinám ÚOCHB nabízíme zakázkovou syntézu isotopově značených organických molekul. Dlouhodobě se zabýváme značením molekul radioaktivními isotopy vodíku (3H, tritium), uhlíku (14C) a jódu (125I). Syntetický postup je zvolen a optimalizován s ohledem na konkrétní projekt a požadovanou specifickou aktivitu radioligandu. S využitím moderního vybavení laboratoře lze využít jakéhokoliv syntetického přístupu odvíjejícího se od dostupnosti zdroje radionuklidu [tritium – beznosičový 3H2; uhlík C-14 – např. kyanid; 125I – Na(125I)]. Požadovaný specificky značený radioligand je poskytován se všemi analýzami v řádu dnů-týdnů od zadání syntézy, s důrazem na maximální dosažitelnou radiochemickou čistotu produktu ověřenou pomocí radio-HPLC-LS, radio-TLC, 3H NMR, LC-MS a GC-MS.


o    zakázková syntéza isotopově značených molekul
o    zajišťujeme radiometrické služby
o    školení pracovníků ústavu (vstupní & periodické)
o    management radioaktivního odpadu produkovaného na ústavu
o    dohled nad dodržováním legislativy o radiační ochraně
o    evidence zdrojů ionizujícího záření
o    komunikace s SÚJB

image
Radiolabeled hormones in insulin research, a minireview
Radiolabeled hormones in insulin research, a minireview
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 63 (14): 576-581 (2020)
Preparation of both 125I‐labeled insulin and insulin‐like growth factor 1 (IGF‐1) was critical because it enabled a detailed characterization of binding properties of these important hormones towards their cognate transmembrane receptors. Binding modes of hundreds of hormone derivatives were analyzed using competition radioligand binding assays. This effort has resulted in development of six insulin analogs that are today clinically used for the treatment of diabetes. Here, we will briefly summarize a history of insulin research employing iodinated hormones.
Frustrated Lewis pairs: A real alternative to deuteride/tritide reductions
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 62 (11): 729-742 (2019)
Tritiodefluorination of alkyl C-F groups
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 62 (11): 743-750 (2019)
Stereospecific control of peptide gas-phase ion chemistry with cis and trans cyclo ornithine residues
Journal of Mass Spectrometry 53 (2): 124-137 (2018)